Taartranden

1

Mokkaranden ovaal 18 cm x 13 cm wit.

Art nr.P12287
Mokkaranden ovaal 18 cm x 13 cm wit
P12287
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222874
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
2

Mokkaranden ovaal 22 cm x 15 cm wit.

Art nr.P12288
Mokkaranden ovaal 22 cm x 15 cm wit
P12288
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222881
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
3

Mokkaranden ovaal 24 cm x 16,5 cm wit.

Art nr.P12286
Mokkaranden ovaal 24 cm x 16,5 cm wit
P12286
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222867
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
4

Taartranden hoekig 30 cm x 18 cm wit.

Art nr.P12297
Taartranden hoekig 30 cm x 18 cm wit
P12297
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222973
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
5

Taartranden hoekig 34 cm x 17 cm wit.

Art nr.P18760
Taartranden hoekig 34 cm x 17 cm wit
P18760
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911287606
8
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
6

Taartranden hoekig 34 cm x 26 cm wit.

Art nr.P12275
Taartranden hoekig 34 cm x 26 cm wit
P12275
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222751
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
7

Taartranden hoekig 40 cm x 20 cm wit.

Art nr.P12724
Taartranden hoekig 40 cm x 20 cm wit
P12724
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911227244
25
6
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
8

Taartranden hoekig 40 cm x 30 cm wit.

Art nr.P12298
Taartranden hoekig 40 cm x 30 cm wit
P12298
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222980
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
9

Taartranden hoekig 45 cm x 32 cm wit.

Art nr.P12299
Taartranden hoekig 45 cm x 32 cm wit
P12299
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222997
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
10

Taartranden hoekig 46 cm x 36 cm wit.

Art nr.P12274
Taartranden hoekig 46 cm x 36 cm wit
P12274
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222744
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
11

Taartranden hoekig 53 cm x 32,5 cm wit.

Art nr.P85645
Taartranden hoekig 53 cm x 32,5 cm wit
P85645
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911936672
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
12

Taartranden ovaal 23 cm x 35,5 cm wit.

Art nr.P12270
Taartranden ovaal 23 cm x 35,5 cm wit
P12270
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222706
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
13

Taartranden ovaal 29 cm x 18,8 cm wit.

Art nr.P12272
Taartranden ovaal 29 cm x 18,8 cm wit
P12272
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222720
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
14

Taartranden ovaal 36 cm x 28 cm wit.

Art nr.P12273
Taartranden ovaal 36 cm x 28 cm wit
P12273
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222737
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
15

Taartranden rond Ø 18 cm wit.

Art nr.P12452
Taartranden rond Ø 18 cm wit
P12452
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224526
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
16

Taartranden rond Ø 20 cm wit.

Art nr.P12454
Taartranden rond Ø 20 cm wit
P12454
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224540
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
17

Taartranden rond Ø 20,5 cm wit.

Art nr.P12269
Taartranden rond Ø 20,5 cm wit
P12269
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222690
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
18

Taartranden rond Ø 25 cm wit.

Art nr.P12455
Taartranden rond Ø 25 cm wit
P12455
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224557
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
19

Taartranden rond Ø 28 cm wit.

Art nr.P12268
Taartranden rond Ø 28 cm wit
P12268
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222683
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
20

Taartranden rond Ø 30 cm wit.

Art nr.P18270
Taartranden rond Ø 30 cm wit
P18270
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282700
8
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
21

Taartranden rond Ø 30 cm wit.

Art nr.P12263
Taartranden rond Ø 30 cm wit
P12263
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222638
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
22

Taartranden rond Ø 32 cm wit.

Art nr.P12456
Taartranden rond Ø 32 cm wit
P12456
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224564
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
23

Taartranden rond Ø 32 cm wit.

Art nr.P18271
Taartranden rond Ø 32 cm wit
P18271
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282717
8
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
24

Taartranden rond Ø 33 cm wit.

Art nr.P18264
Taartranden rond Ø 33 cm wit
P18264
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282649
25
8
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
25

Taartranden rond Ø 35 cm roze.

Art nr.P86181
Taartranden rond Ø 35 cm roze
P86181
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911539279
25
6
Papier
Ja
26

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P12740
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P12740
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911227404
25
12
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
27

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P12265
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P12265
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222652
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
28

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P12261
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P12261
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222614
25
6
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
29

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P18273
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P18273
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282731
4
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
30

Taartranden rond Ø 38 cm wit.

Art nr.P12266
Taartranden rond Ø 38 cm wit
P12266
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222669
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
31

Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand.

Art nr.P11368
Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand
P11368
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911213681
5
100
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
32

Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand.

Art nr.P17024
Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand
P17024
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911270240
40
6
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
33

Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand.

Art nr.P81194
Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand
P81194
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911911945
22
10
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
34

Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand.

Art nr.P81195
Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand
P81195
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911911952
32
10
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
35

Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand.

Art nr.P11372
Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand
P11372
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911213728
5
100
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
36

Taartranden, karton [rc] rond Ø 18 cm wit.

Art nr.P95359
Taartranden, karton [rc] rond Ø 18 cm wit
P95359
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717452946
5
100
Karton
Ja
37

Taartranden, karton [rc] rond Ø 20 cm wit.

Art nr.P95361
Taartranden, karton [rc] rond Ø 20 cm wit
P95361
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717452564
5
100
Karton
Ja
38

Taartranden, karton [rc] rond Ø 22 cm wit.

Art nr.P95362
Taartranden, karton [rc] rond Ø 22 cm wit
P95362
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717453004
5
100
Karton
Ja
39

Taartranden, karton [rc] rond Ø 24 cm wit.

Art nr.P95363
Taartranden, karton [rc] rond Ø 24 cm wit
P95363
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717452625
5
100
Karton
Ja
48 product(en) gevonden

Taartranden

1

Mokkaranden ovaal 18 cm x 13 cm wit.

Art nr.P12287
Mokkaranden ovaal 18 cm x 13 cm wit
P12287
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222874
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
2

Mokkaranden ovaal 22 cm x 15 cm wit.

Art nr.P12288
Mokkaranden ovaal 22 cm x 15 cm wit
P12288
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222881
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
3

Mokkaranden ovaal 24 cm x 16,5 cm wit.

Art nr.P12286
Mokkaranden ovaal 24 cm x 16,5 cm wit
P12286
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222867
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
4

Taartranden hoekig 30 cm x 18 cm wit.

Art nr.P12297
Taartranden hoekig 30 cm x 18 cm wit
P12297
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222973
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
5

Taartranden hoekig 34 cm x 17 cm wit.

Art nr.P18760
Taartranden hoekig 34 cm x 17 cm wit
P18760
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911287606
8
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
6

Taartranden hoekig 34 cm x 26 cm wit.

Art nr.P12275
Taartranden hoekig 34 cm x 26 cm wit
P12275
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222751
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
7

Taartranden hoekig 40 cm x 20 cm wit.

Art nr.P12724
Taartranden hoekig 40 cm x 20 cm wit
P12724
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911227244
25
6
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
8

Taartranden hoekig 40 cm x 30 cm wit.

Art nr.P12298
Taartranden hoekig 40 cm x 30 cm wit
P12298
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222980
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
9

Taartranden hoekig 45 cm x 32 cm wit.

Art nr.P12299
Taartranden hoekig 45 cm x 32 cm wit
P12299
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222997
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
10

Taartranden hoekig 46 cm x 36 cm wit.

Art nr.P12274
Taartranden hoekig 46 cm x 36 cm wit
P12274
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222744
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
11

Taartranden hoekig 53 cm x 32,5 cm wit.

Art nr.P85645
Taartranden hoekig 53 cm x 32,5 cm wit
P85645
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911936672
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
12

Taartranden ovaal 23 cm x 35,5 cm wit.

Art nr.P12270
Taartranden ovaal 23 cm x 35,5 cm wit
P12270
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222706
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
13

Taartranden ovaal 29 cm x 18,8 cm wit.

Art nr.P12272
Taartranden ovaal 29 cm x 18,8 cm wit
P12272
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222720
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
14

Taartranden ovaal 36 cm x 28 cm wit.

Art nr.P12273
Taartranden ovaal 36 cm x 28 cm wit
P12273
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222737
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
15

Taartranden rond Ø 18 cm wit.

Art nr.P12452
Taartranden rond Ø 18 cm wit
P12452
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224526
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
16

Taartranden rond Ø 20 cm wit.

Art nr.P12454
Taartranden rond Ø 20 cm wit
P12454
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224540
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
17

Taartranden rond Ø 20,5 cm wit.

Art nr.P12269
Taartranden rond Ø 20,5 cm wit
P12269
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222690
10
500
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
18

Taartranden rond Ø 25 cm wit.

Art nr.P12455
Taartranden rond Ø 25 cm wit
P12455
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224557
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
19

Taartranden rond Ø 28 cm wit.

Art nr.P12268
Taartranden rond Ø 28 cm wit
P12268
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222683
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
20

Taartranden rond Ø 30 cm wit.

Art nr.P18270
Taartranden rond Ø 30 cm wit
P18270
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282700
8
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
21

Taartranden rond Ø 30 cm wit.

Art nr.P12263
Taartranden rond Ø 30 cm wit
P12263
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222638
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
22

Taartranden rond Ø 32 cm wit.

Art nr.P12456
Taartranden rond Ø 32 cm wit
P12456
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911224564
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
23

Taartranden rond Ø 32 cm wit.

Art nr.P18271
Taartranden rond Ø 32 cm wit
P18271
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282717
8
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
24

Taartranden rond Ø 33 cm wit.

Art nr.P18264
Taartranden rond Ø 33 cm wit
P18264
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282649
25
8
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
25

Taartranden rond Ø 35 cm roze.

Art nr.P86181
Taartranden rond Ø 35 cm roze
P86181
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911539279
25
6
Papier
Ja
26

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P12740
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P12740
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911227404
25
12
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
27

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P12265
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P12265
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222652
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
28

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P12261
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P12261
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222614
25
6
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
29

Taartranden rond Ø 36 cm wit.

Art nr.P18273
Taartranden rond Ø 36 cm wit
P18273
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911282731
4
250
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
30

Taartranden rond Ø 38 cm wit.

Art nr.P12266
Taartranden rond Ø 38 cm wit
P12266
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
04002911222669
20
100
Papier
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
31

Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand.

Art nr.P11368
Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand
P11368
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911213681
5
100
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
32

Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand.

Art nr.P17024
Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand
P17024
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911270240
40
6
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
33

Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand.

Art nr.P81194
Taartranden, karton "pure" rond Ø 28 cm wit met kartel rand
P81194
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911911945
22
10
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
34

Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand.

Art nr.P81195
Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand
P81195
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911911952
32
10
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
35

Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand.

Art nr.P11372
Taartranden, karton "pure" rond Ø 30 cm wit met kartel rand
P11372
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
PAPSTAR
PAPSTAR Pure
04002911213728
5
100
Karton
FSC Mix Credit CU-COC-821266
Ja
36

Taartranden, karton [rc] rond Ø 18 cm wit.

Art nr.P95359
Taartranden, karton [rc] rond Ø 18 cm wit
P95359
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717452946
5
100
Karton
Ja
37

Taartranden, karton [rc] rond Ø 20 cm wit.

Art nr.P95361
Taartranden, karton [rc] rond Ø 20 cm wit
P95361
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717452564
5
100
Karton
Ja
38

Taartranden, karton [rc] rond Ø 22 cm wit.

Art nr.P95362
Taartranden, karton [rc] rond Ø 22 cm wit
P95362
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717453004
5
100
Karton
Ja
39

Taartranden, karton [rc] rond Ø 24 cm wit.

Art nr.P95363
Taartranden, karton [rc] rond Ø 24 cm wit
P95363
Levering vanuit magazijn PAPSTAR
05907717452625
5
100
Karton
Ja